Loading...
FAQ2020-12-19T20:59:22+00:00

Lassers FAQ: Hoe buitenlandse lassers in onderaanneming tewerkstellen in België?

Lassers FAQ: Meer en meer bedrijven kiezen om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten bij gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Waar moet je op letten bij het aanwerven van buitenlandse arbeidskrachten?
Hier een aantal Lassers FAQ veel gestelde vragen.

Duidelijkheid Outsourcing & Detachering2020-12-11T15:16:12+00:00

Vaak wordt project sourcing in een adem genoemd met detachering: Algemeen wordt aangenomen dat ze de zelfde betekenis hebben. Bij een groot deel van de bevolking toch.
Wij laten dit woord ook hier en daar terug komen in een titel: aangezien veel mensen op google verkeerd zoeken. Maar er is wel degelijk een verschil.

  • sourcing bureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers… Bedrijven zetten in op project sourcing om zeer specifieke opdrachten uit te laten voeren door echte specialisten, experts die ze vaak zelf niet in huis hebben.
  • Detachering: Een onderneming waarvan de zetel buiten België is gevestigd, kan zijn werknemers naar België detacheren, dwz. deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.” Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. gebruiken hier nu de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.
Is er een verschil tussen het mig en tig lassen?2020-12-20T01:08:22+00:00

Is er een verschil tussen mig en tig lassen?

Wat is lassen?

Lassen is een verbindingstechniek om materialen te verbinden door middel van druk en warmte. Deze verbindingstechniek wordt met name in de metaalbewerking en werktuigbouwkunde gebruikt. Het proces werkt als volgt: tijdens het lassen wordt het plaatmateriaal op de verbindingsplaats verwarmd totdat deze zich in vloeibare of deegachtige vorm bevindt. Tijdens deze opwarming, veroorzaakt door verbranden van gas, wordt nieuw materiaal toegevoegd. Dit materiaal heet de lasdraad. Lassen zorgt voor continuïteit tussen de te verbinden delen, waardoor een krachtige constructie ontstaat.

Lasprocessen

In de loop van de tijd zijn er veel lasprocessen ontwikkelt. Inmiddels zijn er tientallen lasprocessen. Ieder lasproces heeft weer andere kenmerken. Het toepassingsgebied verschilt ook sterk. Zo zijn er lasprocessen speciaal voor dun of juist dik plaatwerk, verschillende materiaalsoorten, voor binnen, buiten en zelfs voor onder water. De lasprocessen zijn in te delen in 6 hoofdgroepen: booglassen, elektrisch weerstandslassen, autogeenlassen, druklassen, bundellassen en de laatste categorie, een restcategorie voor overige lasprocessen.

De lasprocessen zijn vastgelegd in de EN ISO 4063. Elke lasmethode heeft verschillende voor- en nadelen. De lasprocessen die veel gebruikt worden voor plaatwerk en de lasprocessen die de lasser beheerst vallen allemaal in de categorie booglassen. Dit zijn MIG/MAG, TIG, BMBE en poederlassen. De keuze voor de juiste lasmethode is onder andere afhankelijk van materiaalsoort, het type constructie en de las houding.

verschil tussen mig tig lassen

MIG/MAG lassen

MIG-lassen en MAG-lassen zijn twee verschillende lasprocessen die veel met elkaar overeenkomen. Het enige verschil is het gebruikte gas (bij MAG actief, bij MIG inert). Bij MAG lassen gaat CO2 een reactie aan met het smeltbad waardoor er een overschot aan koolstof kan ontstaan. Dit kan schadelijk zijn voor de constructie. Het MIG lassen gaat geen reactie aan met het smeltbad. Daarom wordt MIG lassen veel toegepast bij RVS en aluminium lassen. MIG/MAG lassen is veelzijdig, is gekenmerkt door een hoge neer smelt en is goed te automatiseren.

TIG lasser

TIG-lassen is een handmatig lasproces. De toorts bevat een wolfraamelektrode om de lasboog tot stand te brengen. Met de hand wordt vervolgens het lasdraad toegevoegd. Door deze handelingen vraagt TIG-lassen een hoog vaardigheidsniveau van de lasser. De snelheid van TIG-lassen ligt lager dan bijvoorbeeld MIG-lassen. Hier staat tegenover dat met het TIG lasproces een zeer hoge laskwaliteit te behalen is. TIG-lassen maakt gebruik van inert gas en wordt vooral voor hooggelegeerd staal (RVS) en aluminium gebruikt.

Wat is Detachering?2020-12-11T14:53:56+00:00

Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.
Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.

Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.

De voordelen:

  • U betaalt alleen voor de gewerkte uren
  • Geen doorlopende kosten bij ziekte, vakantie of als u geen werk meer heeft
  • Slechts één kostenpost voor (ingeleend) personeel
  • Goede huisvesting voor uw werknemers
  • Alles juridisch goed geregeld, inclusief verzekering voor ongevallen
  • Professionele ondersteuning voor de werkgevers en de werknemers
  • Extra werknemers zonder extra administratie of inspanningen van uw kant
Buitenlandse arbeider in dienst nemen: Waar moet je op letten?2020-12-11T16:03:38+00:00

Veel bedrijven merken dat het lastiger wordt vacatures in te vullen. Het inzetten van buitenlandse werknemers is dan een oplossing. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers is voor veel bedrijven de oplossing voor hun continuïteits- of bezettingsprobleem. Toch zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bepaalde formaliteiten inzake tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen.

Buitenlandse werknemers is een expert in internationale tewerkstelling en detachering. Europese arbeiders volgt de Belgische en Europese wetgeving wel nauwgezet. Buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat alles conform de Europese en Belgische wetgeving verloopt.

Als u met een Poolse arbeider of onderaannemer werkt zorgen wij dat alle verplichte formulieren en aangiftes (A1-formulier, Limosa-aangifte, e.d.) in orde zijn.

Hoe lang mag een buitenlandse (lasser) arbeider in België werken2020-12-11T16:04:55+00:00

De toegelaten duur van de detacheringen bedraagt tussen 24 maanden en 5 jaar, soms verlengbaar. Bij detacheringen naar landen waarmee België geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gelden specifieke regels die je per land kan opvragen bij de RSZ.

Waar moeten de sociale lasten betaald worden bij arbeider / lasser die in België werkt via Detachering2020-12-11T16:06:08+00:00

Wanneer de werkgever (Europese Arbeiders / buitenlandse Werknemers) alles goed regelt Omtrent de formulieren, zoals het A1-formulier. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald (en dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen). Dan worden de sociale bijdragen in het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert.

Laat je overtuigen door onze tevreden klanten en partners

Europese Arbeiders (Lassers in onderaanneming) laat zich bijstaan door goed betrouwbare partners en tevreden klanten.

VRAAG UW OFFERTE AAN

U wilt een offerte of wil je meer weten over de aanwerving van lassers? Neem vrijblijvend contact op!