Vaak wordt project sourcing in een adem genoemd met detachering: Algemeen wordt aangenomen dat ze de zelfde betekenis hebben. Bij een groot deel van de bevolking toch.
Wij laten dit woord ook hier en daar terug komen in een titel: aangezien veel mensen op google verkeerd zoeken. Maar er is wel degelijk een verschil.

  • sourcing bureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers… Bedrijven zetten in op project sourcing om zeer specifieke opdrachten uit te laten voeren door echte specialisten, experts die ze vaak zelf niet in huis hebben.
  • Detachering: Een onderneming waarvan de zetel buiten België is gevestigd, kan zijn werknemers naar België detacheren, dwz. deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.” Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. gebruiken hier nu de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.