Wanneer de werkgever (Europese Arbeiders / buitenlandse Werknemers) alles goed regelt Omtrent de formulieren, zoals het A1-formulier. Dit document is een Europees bewijs dat de sociale bijdragen van de werknemer worden betaald (en dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen). Dan worden de sociale bijdragen in het land waarin de zetel van de werkgever is gevestigd die het document aflevert.